RWD
Poprzednie Następne

Wyższe odszkodowanie za kolizję lub wypadek

Zapoznaj się z naszą ofertą

Pomoc prawna i konsultacje dla ofiar wypadków

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zgłoszenie szkody i korespondencja z firmą ubezpieczeniową

Zapoznaj się z naszą ofertą

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania? Skontaktuj się z nami! »

502 412 081 42 633 45 45

Oferta » Wypadek drogowy

Kolizja i wypadek drogowy

Kiedy mamy do czynienia z kolizją drogową i co wtedy należy zrobić? Jak zachować się podczas stłuczki, jakie dokumenty będą nam potrzebne, czy możemy zjechać z drogi, czy lepiej czekać na przyjazd policji?

Do zdarzenia drogowego może dojść w bardzo wielu okolicznościach, zarówno z naszej winy, jak i innego uczestnika ruchu drogowego. Dostosowując się do wszystkich zasad ruchu drogowego możemy zmniejszyć ryzyko uczestnictwa w kolizji, ale przed błędami innych uczestników ruchu nie jesteśmy się w stanie zabezpieczyć i ich przewidzieć. Trudno zachować zimną krew w okolicznościach zdarzenia drogowego, ale nerwowe reakcje i kłótnie z drugim uczestnikiem kolizji lub co gorsza policjantem na pewno nie pomogą rozwiązać konfliktu. Żeby uniknąć mandatu i blokowania ruchu zaraz po kolizji, trzeba podjąć działania, aby ograniczyć zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu.

Na każdym uczestniku ruchu ciążą te same obowiązki i każdemu przysługują zbliżone uprawnienia. Należy z nich korzystać przy zachowaniu reguł zdrowego rozsądku.

Jeśli mamy do czynienia z kolizją drogową, nie ma ofiar w ludziach, trzeba od razu usunąć pojazd z drogi. Przejeżdżający patrol policji z pewnością ukaże mandatem kierowcę uczestniczącego w zdarzeniu, który zablokował ruchliwą drogę, spowodował korek. Ponadto, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mandat otrzymają obaj uczestnicy kolizji.
Nie powinno się usuwać rozbitego auta z drogi jeśli jest to niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia i jego sprawcy.

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przystępujemy do wstępnej oceny szkód. Jednak często na pierwszy rzut oka wcale nie widać uszkodzeń, a dopiero po zdemontowaniu zderzaka lub maski widać, że ucierpiały mocowania zderzaków, lampy, chłodnica lub inne ukryte części samochodu. Żeby uniknąć problemów z uzyskaniem odszkodowania lepiej wszystko sprawdzić dokładnie.

Obaj uczestnicy zdarzenia powinni domagać się od siebie okazania następujących dokumentów:

  • prawa jazdy,
  • dokumentów samochodu (dowód rejestracyjny z aktualną pieczątką przeglądu technicznego)
  • potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC

Jeśli od sprawcy kolizji otrzymamy komplet takich dokumentów wystarczy, że sprawca podpisze oświadczenie.

Nie każda stłuczka czy kolizja musi się kończyć wezwaniem policji. Zasada ogólna to taka, że jeśli na skutek zdarzenia drogowego żadna z osób nie została ranna to Policji nie wzywamy. Gdy natomiast są osoby ranne lub/i straty materialne są duże wtedy niezbędne jest poinformowanie o zdarzeniu policji i oczekiwanie na przyjazd patrolu, nawet jeśli poszkodowani sobie tego nie życzą. Policję trzeba poinformować również o zdarzeniu, w skutek którego doszło do zniszczeń infrastruktury drogowej, np. znaków czy oświetlenia. Policję wzywamy, gdy nasz "przeciwnik" nie ma któregokolwiek z wymaganych dokumentów oraz gdy żadna ze stron nie chce się przyznać do winy. Bezwzględnie dzwonimy po Policję wtedy gdy jeden z uczestników jest nietrzeźwy.

Kodeks drogowy w art. 44. - Wypadek drogowy

1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;

4)podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku

2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję

2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku;

3)pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku

  • Uległeś wypadkowi i jesteś rozczarowany wysokością odszkodowania?
  • Zgłoszenie szkody i korespondencja z firmą ubezpieczeniową to dla Ciebie udręka?
  • Czujesz się bezsilny wobec uzbrojonego w armię prawników ubezpieczyciela?

Od lat skutecznie pomagamy w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki komunikacyjne.