RWD
Poprzednie Następne

Wyższe odszkodowanie za kolizję lub wypadek

Zapoznaj się z naszą ofertą

Pomoc prawna i konsultacje dla ofiar wypadków

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zgłoszenie szkody i korespondencja z firmą ubezpieczeniową

Zapoznaj się z naszą ofertą

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania? Skontaktuj się z nami! »

502 412 081 42 633 45 45

Oferta » Uszkodzenie ciała

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

W wyniku wypadku drogowego lub wypadku przy pracy bardzo często dochodzi do różnych urazów. Najczęściej mamy do czynienia ze złamaniem kości nogi lub ręki, urazem kręgosłupa, różnymi ranami. Wszystkie te urazy powodują ból i cierpienia fizyczne i psychiczne.

Za powstałe cierpienia i ból oraz urazy związane z wypadkiem możesz liczyć na następujące formy wynagrodzenia:

  • Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
  • Odszkodowanie za koszty leczenia
  • Odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki
  • Rentę z tytułu zwiększonych potrzeb
  • Odszkodowanie za utracone zarobki
  • Rentę z tytułu utraty zarobków

Zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne związane z urazami powstałe na skutek wypadku. Jego wysokość zależy od rodzaju urazu, skali cierpień, skutków urazów na przyszłość oraz czasu leczenia

Jeżeli w związku z wypadkiem musisz ponosić koszty:

- wizyt lekarskich
- leków, opatrunków, pomocy ortopedycznych
- koniecznych specjalistycznych zabiegów i operacji
- dojazdów do lekarzy czy sanatoriów

Wydatki te nie są refundowane przez NFZ lub nie masz pieniędzy na w/w koszty, możesz domagać się od ubezpieczyciela odszkodowania za koszty leczenia.

Jeżeli twój stan zdrowia wymaga aby ktoś się tobą stale opiekował, pomagając w robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków czy czynnościach higienicznych, możesz uzyskać odszkodowanie z tytułu koniecznej opieki.

Jeżeli twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy zakończysz leczenie, a ponosisz stałe koszty z tym związane, możesz uzyskać stałą miesięczną rentę z tytułu zwiększonych potrzeb na pokrycie wydatków związanych z zakupem leków, wizyt u lekarzy specjalistów, dojazdów do lekarzy, opieką osób trzecich itp.

Jeżeli w wyniku doznanych urazów utraciłeś zarobki, możesz liczyć na  odszkodowanie za utracone zarobki. W tej sytuacji ubezpieczyciel wyrówna różnicę pomiędzy zarobkami jakie uzyskiwałeś będąc zdrowym, a tymi które jesteś w stanie uzyskać po wypadku. Jeśli natomiast twój uraz jest na tyle poważny, że nie wiadomo kiedy powrócisz do pracy możesz się starać o rentę z tytułu utraty zarobków w wysokości twoich ostatnich zarobków, płatną do czasu wyzdrowienia lub do końca życia.