RWD
Poprzednie Następne

Wyższe odszkodowanie za kolizję lub wypadek

Zapoznaj się z naszą ofertą

Pomoc prawna i konsultacje dla ofiar wypadków

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne

Zapoznaj się z naszą ofertą

Zgłoszenie szkody i korespondencja z firmą ubezpieczeniową

Zapoznaj się z naszą ofertą

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odszkodowania? Skontaktuj się z nami! »

502 412 081 42 633 45 45

Oferta » Zbyt niskie odszkodowanie

Zbyt niskie odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej

Jeśli twój pojazd uległ uszkodzeniu z winy innego kierowcy, masz prawo domagać się odszkodowania zapewniającego przywrócenie pojazdu do stanu sprzed wypadku i nie ma tu znaczenia, czy korzystasz z małego warsztatu, czy też z autoryzowanego serwisu korzystającego z oryginalnych części.

Bardzo często zakłady ubezpieczeniowe, aby zaniżyć kwotę odszkodowania, bezprawnie odmawiają zapłaty VAT, stosują amortyzację, do wyceny stosują ceny nieoryginalnych części zamiennych, stosują stawki robocizny nieautoryzowanych warsztatów samochodowych zamiast autoryzowanych serwisów. My znamy doskonale sztuczki ubezpieczycieli i wiemy jak wyegzekwować odszkodowanie odpowiadające rzeczywistym kosztom naprawy.

Odszkodowanie jakie ma wypłacić ci ubezpieczyciel z OC sprawcy musi odpowiadać wysokości kosztów naprawy samochodu w autoryzowanym serwisie i przy użyciu oryginalnych i nowych części zamiennych.

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe powołują się na tzw. szkodę całkowitą. Z taką sytuacja mamy do czynienia, jeśli koszty naprawy uszkodzonego pojazdu przekraczają jego wartość rynkową. Należne odszkodowanie stanowi różnica pomiędzy wartością pojazdu w stanie nieuszkodzonym a wartością wraka. Takie rozliczenie szkody opłaca się zakładom ubezpieczeń. Aby to osiągną ubezpieczyciele zaniżają wartość rynkową samochodu sprzed wypadku jednocześnie zawyżając wartość wraka. W tej sytuacji różnica jest niewielka i w konsekwencji poszkodowany otrzymuje niską kwotę odszkodowania. W celu uniknięcia takiej sytuacji współpracujemy z niezależnymi rzeczoznawcami, którzy oceniają rzeczywistą wartość pojazdu i kosztów naprawy dzięki temu jesteśmy w stanie wyegzekwować od zakładu ubezpieczeń odszkodowanie w odpowiedniej wysokości.

Kolejną praktyką firm ubezpieczeniowych jest twierdzenie, że dane uszkodzenie nie powstało na skutek tego konkretnego wypadku, lecz znacznie wcześniej lub w zupełnie innych okolicznościach. Na tej podstawie ubezpieczyciele zaniżają lub odmawiają wypłaty odszkodowania. Jesteśmy w stanie temu zaradzić poprzez powołanie się na opinię rzeczoznawcy, który przeanalizuje daną sytuację i zweryfikuje prawidłowość twierdzenia zakładu ubezpieczeniowego.

W przypadku dochodzenia odszkodowania z ubezpieczenia AC od kradzieży, zakłady ubezpieczeń prawie zawsze starają się zaniżyć wysokość należnego odszkodowania lub wręcz odmawiają wypłaty powołując się na zapisy zawarte w ogólnych warunkach AC takie jak niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą czy zbyt późne zgłoszenie szkody.

W każdej z wyżej wymienionych sytuacjach jesteśmy w stanie skierować sprawę na drogę sądową. W postępowaniu sądowych będziesz reprezentowany przez profesjonalnego adwokata lub radcę prawnego wyspecjalizowanego w prawie ubezpieczeniowym.